Make your own free website on Tripod.com

Maklumat yang terkandung dalam bahagian ini ialah jenis-jenis gunung berapi yang biasanya melakukan letusan .

URL :
http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/vwlessons/volcano_types/shield.htm

http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/vwlessons/volcano_types/strato.htm

http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/vwlessons/volcano_types/caldera.htm

http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/vwlessons/volcano_types/mono.htm

http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/vwlessons/volcano_types/flood.htm