Make your own free website on Tripod.com

 

Tajuk ini menunjukkan pelbagai teknik membina model gunung berapi

URL :

http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/volc_models/models.html