Make your own free website on Tripod.com
PENGETUA-PENGETUA YANG PERNAH BERKHIDMAT
 
 
En.Hashim bin Mohamad
( 01.01.1962 hingga 31.12.1969 )
 
En.Abd.Talib bin Md.Zin
( 01.01.1970 hingga 16.05.1971 )
 
 
En.Sa’ari bin Hassan
( 17.05.1971 hingga 31.12.1974 )
En.Hamdan bin Md.Salleh
( 01.01.1975 hingga 15.09.1981 )
 
 
En.Abdullah Hashim bin Hussain
( 16.09.1981 hingga 31.01.1983 )
. En.Borhan bin Othman
( 01.02.1983 hingga 01.08.1990 )
 
 
En.Mohammad bin Yunus
( 02.08.1990 hingga 02.05.1994 )
 
 
En.Mohd Zin bin Abd.Hamid
( 01.02.1995 hingga 15.06.1996 )
 
 
En.Othman bin Ibrahim
( 16.06.1996 hingga 15.03.1998 )
En.Wahit bin Kadam
( 16.03.1998 hingga 15.04.1998 )
 
 
Pn.Zuwiyah bt Pendek
( 16.04.1998 hingga sekarang )
 
 
 
 
Ke Muka Utama
Ke Muka Sebelumnya