Make your own free website on Tripod.com

PMR 1999

  ANALISA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PMR 1999
BIL MATA BIL  GRED % LULUS
  PEL  CALON A B C D A+B+C+D E +/-SEK  NEGERI +/-
      BIL99 %(98) %(99) BIL99 %(98) %(99) BIL99 %(98) %(99) BIL99 %(98) %(99) BIL99 %(98) %(99) BIL99 %(98) %(99) 99/98 MELAKA SEK-NE
1 B MEL 230 112 60.9 48.7 80.0 19.5 34.78 31 6.1 13.48 7 3.9 3.043 230 98.8 100 0 1.3 0 1.21 95.01 4.99
2 B ING 230 28 13.9 12.2 49.0 6.9 21.3 39 24.3 16.96 62 21.7 26.96 178 86.6 77.4 52 14.3 22.61 -9.25 67.07 10.32
3 SEJ 230 44 15.7 19.13 63.0 9.2 27.39 54 35.2 23.48 62 19.6 26.96 223 96.4 97 7 3.91 3.043 0.60 88.36 8.60
4 GEO 230 38 19.6 16.52 59.0 10.9 25.65 67 31.3 29.13 63 21.3 27.39 227 98.0 98.7 3 2.17 1.304 0.70 92.72 5.98
5 P ISM 223 109 44.8 48.88 64.0 16.2 28.7 29 14.3 13 10 5.83 4.484 212 98.0 95.1 11 2.24 4.933 -2.93 89.35 5.72
6 MATH 230 41 32.2 17.8 54.0 9.6 23.48 61 18.3 26.52 67 27.8 29.13 223 94.3 97 7 6.09 3.043 2.63 93.10 3.86
7 SAINS 230 48 16.5 20.87 36.0 6.9 15.65 44 28.3 19.13 92 38.3 40 220 95.1 95.7 10 5.22 4.348 0.51 93.29 2.36
8 K.H 1 113 51 58.4 45.13 19.0 29.1 16.8 27 15.0 23.89 12 3.5 10.62 109 98.5 96.5 4 1.77 3.54 -1.99 96.61 -0.15
9 K.H 2 119 34 31.9 28.57 44.0 26.3 36.97 21 19.3 17.65 15 13.4 12.61 114 97.5 95.8 5 2.52 4.20 -1.7 97.27 -1.47
                                               
                                             
GRED MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH JUM %                  
  L P L P L P L P L P L+P                    
8A 3 7                 3 7 10 4.31                  
7A 7 4                 7 4 11 4.74                  
6A 4 2       1 1       5 3 8 3.45                  
5A 9 9                 9 9 18 7.76                  
4A 11 5                 11 5 16 6.9                  
3A 10 12                 10 12 22 9.48                  
2A 8 14         2       10 14 24 10.3                  
1A 16 16                 16 16 32 13.8                  
                      71 70 141 60.8                  

By Peperiksaan